AUTHOR Král Šumavy Road 2014 zrušen

I v letošním roce byl pořadatelský tým Triatlon klubu Klatovy připraven organizačně zabezpečit 21. ročník nejmasovějšího setkání silničních cyklistů v České republice. Poslední dva ročníky byl maraton pořádán nezávodní formou, kdy byla označena trať, zajištěny občerstvovací stanice a servis kol, ale nebyl oragnizován společný start, vyhlašovány výsledky a vytvářena výsledková listina. Veškerá tato opatření byla vynucena policejním výkladem ustanovení zákona č. 361/2000 Sb v platném znění o provozu na pozemních komunikacích. Ten je v Plzeňském kraji velmi ortodoxní. Přestože žijeme v jednotném státu existují díky organizační struktuře služby dopravní policie různé přístupy ke konání akcí na pozemních komunikacích. I v letošním roce jsme byli připraveni vše zajistit v kontextu let 2012 a 2013.

Na jednání s vedením služby dopravní policie jsme však zjistili, že cyklomaraton lze uskutečnit pouze na hermeticky uzavřené trase bez dalšího provozu na komunikaci. Takové zabezpeční všech tras Krále Šumavy není v organizačních silách žádného pořadatele, nás nevyjímaje. Uskutečnit Krále Šumavy na uzvařeném dvaceti kilometrovém okruhu by samozřejmě organizačně možné bylo, ale naprosto by to popřelo myšlenku, ducha i tradice Krále Šumavy.

S těžkým srdcem tak musíme vyhlásit, že 30. srpna 2014 na klatovském náměstí nezazní tradiční startovní rituál tak typický pro všechny poslední ročníky Krále Šumavy. Pořadatelství Krále Šumavy je pro nás všechny srdeční záležitostí, ale nemůžeme, a ani nechceme, vás účastníky hnát do možného střetu a konfliktu s dopravními hlídkami.

V neposlední řadě by nás postih z případného správního řízení zlikvidoval a znemožnil pokračovat i v další pořadatelské činnosti.

Věříme, že cyklisté pochopí důvody, které nás vedou ke zrušení silníční verze Krále Šumavy. Nikdo nás nemůže podezřívat z neochoty věnovat čas a úsilí přípravám a realizaci cyklomaratonu. Současně se však nikdy nezařadíme mezi pořadatelské hazardéry. Všem silničním cyklistům děkujeme za dlouholetou přízeň, kterou věnovali silničnímu Králi Šumavy.

Věříme, že v jiných krajích České republiky se pořadatelům i nadále bude dařit dohodnout se s příslušnými orgány a organizovat maratóny tak, jak se to nám dařilo do roku 2011. Naše úsilí nyní bude namířeno k horské cyklistice. Král Šumavy není mrtev, Král Šumavy bude silnější v terénu.

Magdaléna Šraitová,
Radomil Otrusina,
Josef Krátil,
Vítězslav Šklebený,
Jan Vízek,
Martin Kocum,
Václav Motlík,
Štěpán Nováček,
Dušan Hradil,
Ladislav Lener,
Jiří Ševčík,
Miroslav Bělohoubek,
Zdeněk Vejskal,
Vít Šklebený,
Ondřej Kašpar.