Propozice 26.ročníku AUTHOR Král Šumavy MTB 2019

26. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2019 - memorial Františka Šraita

Závod je součástí série BIKE24 MarathonMan Europe a Author marathon tour 2019

STRABAG MTB MARATHON CUP 2019 - ČESKÝ POHÁR XCM

Termín: sobota 25. května 2019

Pořadatel: Triatlon klub Klatovy (IČO 43313230)

Hlavní partner: Universe Agency – AUTHOR, Město Klatovy, Plzeňský kraj

Nové trasy: 105 km 70 km 45 km - přesné vzdálenosti budou upřesněny nejpozději měsíc před startem závodu

Kategorie:

trasa 45 km

junioři (ročník 2001 a mladší)

juniorky (ročník 2001 a mladší)

muži do 39 (ročníky 1980 -2000)

muži 40-49 (ročníky 1970-1979)

muži 50-59 (ročníky 1960-1969)

muži 60 – 69 (ročníky 1950-1959)

muži 70 a více let (ročník 1949 a starší)

ženy do 39 (ročníky 1980-2000)

ženy 40-49 (ročníky 1970-1979)

ženy 50 a více let (ročníky 1969 a starší)

trasa 70 km

muži do 39 (ročník 1980 a mladší)

muži 40-49 (ročníky 1970-1979)

muži 50-59 (ročníky 1960-1969)

muži 60 a starší (ročník 1959 a starší)

ženy do 39 (ročník 1980 a mladší)

ženy 40-49 (ročníky 1970-1979)

ženy 50 a více let (ročníky 1969 a starší)

trasa 105 km

muži ELITE (s licencí ČSC včetně MASTERS)

muži do 39 (ročník 1980 a mladší)

muži 40-49 (ročníky 1970-1979)

muži 50-59 (ročníky 1960-1969)

muži 60 a starší (ročník 1959 a starší)

ženy do 39 (ročník 1980 a mladší)

ženy 40-49 (ročníky 1970-1979)

ženy 50 a více let (ročníky 1969 a starší)

Pro hodnocení kategorií českého pohár Strabag marathon cup 2019 budou výsledky zpracovány dle rozpisu Strabag marathon cup 2019.

Prezentace:

Klatovy – Luby – fotbalové hřiště – 2 km od místa startu

V pátek 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 25.5.2019 od 6:00 do 9:00.(pozor na čas startu, prezentace je cca 20 min od místa startu)

Při prezenci lze v přihlášce měnit pouze volbu trasy s poplatkem 100 Kč.

Start:

Klatovy, náměstí Míru

v 07:30 – trasa 105 km

v 09:00 - trasa 70 km

v 10:00 – trasa 45 km

První vlna:

podmínkou pro zařazení je:

1) kompletní kategorie ELITE

2) umístění mezi prvními v ročníku 2018

a) 200 mužů a 20 žen pro trasy pro trasy 105 a 70 km

b) 100 mužů a 10 žen na trase 45 km

3) Do první vlny budou zařazeni také závodníci, přihlášení do serie BIKE 24 MME, pokud budou přihlášeni v řádném termínu

4) do první vlny mohou být zařazeni i závodníci z rozhodnutí pořadatele

Cíl:

Klatovy – Luby – fotbalové hřiště

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 18:00 v cíli

Pořadí v cíli je určováno u prvních pěti závodníků každé trasy cílovým rozhodčím, u ostatních podle času zaznamenaného čipovou kontrolou. Při nedodržení trasy uvedené při prezenci bude závodník diskvalifikován. Vyhlášení výsledků v prostoru cíle od 18:00.
Květinový ceremoniál ČP v XCM bude proveden v cílovém prostoru ihned po dojetí třetího závodníka(ce) v pořadí do cíle.

Startovné AKŠ

Základní - 650 Kč /26 EUR/ - přihlášení do 3.5.2019

zaplatíte-li do pátku 10.5 máte nárok na suvenýr a jméno na startovním čísle,

zaplatíte-li od 13.5. do 17.5. nemáte nárok na suvenýr a jméno na čísle.

Zvýšené - 750/31 EUR/ - přihlášení od 11.5.2019 platby převodem končí dnem 16.5.

Od 17.5.již převodem platit nelze, zaplatíte hotově při prezenci v pátek 24.5. nebo v sobotu 25.5.

Přihlášení AKŠ:

1) on-line prostřednictvím WWW stránek www.authorkralsumavy.cz - sekce AKŠ MTB => Přihlášky

od 1.12.2018 je možné se prostřednictvím internetu přihlašovat.

2) Přihlášky prostřednictvím MME – viz.naše hlavní stránka

Můžete využít výhodnou slevu, přihlásíte-li se na celou serii. Na způsob placení se podívejte na stránky MME.

3) přihlášení na místě zaplatíte zvýšené startovné 750 Kč při prezenci, bez nároku na suvenýr a vlastní jméno na startovním čísle.

Hromadné a jiné nestandardní přihlášky musí být odeslány nejpozději do 4.5.2019 na email

triatlon@sumavanet.cz

Zrušit přihlášku je možné pouze mailem nebo písemně s datem odeslání nejpozději v pátek 17.5.2019. V žádosti uveďte číslo vašeho účtu.

Storno poplatek je 300 Kč. Zrušení startu od 18.5.2019 je bez náhrady.

Startovné zaplaťte (nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku) na účet Komerční banky Klatovy,

název účtu: Triatlon klub Klatovy, č.ú. 9830810257/0100 - variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací program.

K uvedeným datům se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu – počítejte ale s tím, že banky mají na operaci třídenní lhůtu.

Ceny:

pro prvních pět v každé kategorii poháry. Navíc pro prvních pět mužů a první tři ženy v absolutním pořadí na trase 100 km finanční (5000,3000,2000,1500,1000 respektive 5000,3000,2000 Kč). Ostatní ceny losované. Ceny, které osobně nepřevezme závodník při večerním vyhlašování výsledků bez omluvy, propadají ve prospěch pořadatele. Finanční ceny kategorie ELITE dle rozpisu Strabag marathon cup 2019.

Suvenýr:

Tričko, proto v přihláškách nezapomeňte vyplnit požadovanou velikost.

Bezpečnost:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho maratonu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy se zvláštním důrazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. v platném znění. Povinná je správně upevněná bezpečnostní přilba po celou dobu závodu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Není povoleno použití elektrokola.

Informace: obecné info tel. 608 405 002 - infolinka aktivní od dubna do září,

přihlášky a ostatní informace tel. 608 406 002

Internet: www.authorkralsumavy.cz, www.sumavanet.cz/triatlon

E-mail: triatlon@sumavanet.cz