Propozice 27. ročníku AUTHOR Král Šumavy MTB

27. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2020 - memoriál Františka Šraita

Závod je součástí série BIKE24 MarathonMan Europe 

Aktualizace propozic 20.8.2020 

Termín: sobota 30. května 2020   nový termín závodu  - sobota 22.08.2020

Pořadatel: Triatlon klub Klatovy (IČO 43313230)

Hlavní partner: Universe Agency – AUTHOR, Město Klatovy, Plzeňský kraj

 

TRASY : 105 km, 70 km, 45 km, 22 km - vzdálenosti budou upřesněny nejpozději týden před startem závodu

Kategorie:

trasa 22 km - fitness  - pozor změna místa a času startu

žáci, žákyně (ročník 2006 a mladší)

kadeti, kadetky (ročník 2004 – 2005)

další účastníci bez omezení věku, bez vyhlašování výsledků

trasa 45 km

junioři (ročník 2002 a 2003, umožněn start i mladším závodníkům ve společném hodnocení s juniory)

juniorky (ročník 2002 a 2003, umožněn start i mladším závodnicím ve společném hodnocení s juniorkami)

muži do 39 (ročníky 1981 - 2001)

muži 40 - 49 (ročníky 1971 - 1980)

muži 50 - 59 (ročníky 1961 - 1970)

muži 60 – 69 (ročníky 1951 - 1960)

muži 70 a více let (ročník 1950 a starší)

ženy do 39 (ročníky 1981 - 2001)

ženy 40 - 49 (ročníky 1971 - 1980)

ženy 50 a více let (ročníky 1970 a starší)

trasa 70 km

muži do 39 (ročníky 1981 - 2001)

muži 40 - 49 (ročníky 1971 - 1980)

muži 50 - 59 (ročníky 1961 - 1970)

muži 60 – 69 (ročníky 1951 - 1960)

muži 70 a více let (ročník 1950 a starší)

ženy do 39 (ročníky 1981 - 2001)

ženy 40 - 49 (ročníky 1971 - 1980)

ženy 50 a více let (ročníky 1970 a starší)

trasa 105 km

muži do 39 (ročníky 1981 - 2001)

muži 40 - 49 (ročníky 1971 - 1980)

muži 50 - 59 (ročníky 1961 - 1970)

muži 60 a více let (ročníky 1960 a starší)

ženy do 39 (ročníky 1981 - 2001)

ženy 40 - 49 (ročníky 1971 - 1980)

ženy 50 a více let (ročníky 1970 a starší)

 

Prezentace:

Klatovy – Luby – fotbalové hřiště – 2 km od místa startu

V pátek 21.8.2020 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 22.8.2020 od 6:00 do 9:00 (pozor na čas startu, prezentace je cca 20 min od místa startu)

Při prezenci lze v přihlášce měnit pouze volbu trasy s poplatkem 100 Kč.

Start:

Klatovy, náměstí Míru

v 07:30 – trasa 105 km

v 09:00 - trasa 70 km

11:15 – trasa 22 km -  POZOR START BUDE Z CÍLOVÉHO STADIONU V LUBECH

v 10:00 – trasa 45 km

První vlna:

podmínkou pro zařazení je:

1) umístění mezi prvními v ročníku 2019

a) 200 mužů a 20 žen pro trasy pro trasy 105 a 70 km

b) 100 mužů a 10 žen na trase 45 km

c) trasa 22 km řazení dle příchodu na start

2) Do první vlny budou zařazeni také závodníci, přihlášení do série BIKE 24 MME, pokud budou přihlášeni v řádném termínu

3) do první vlny mohou být zařazeni i závodníci z rozhodnutí pořadatele

Cíl:

Klatovy – Luby – fotbalové hřiště

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 18:00 v cíli

Pořadí v cíli je určováno u prvních pěti závodníků každé trasy cílovým rozhodčím, u ostatních podle času zaznamenaného čipovou kontrolou. Při nedodržení trasy uvedené při prezenci bude závodník diskvalifikován.

Vyhlášení vítězů

Bloky vyhlášení:

1. 13:30

46 km          70 km             105 km            22 km

Muži do 39    Muži do 39    Muži do 39       Žáci
Muži do 49    Muži do 49    Muži do 49       Žákyně
Muži do 59    Muži do 59                              Kadetky
Muži do 69                                                    Kadeti
Ženy do 39
Ženy do 49

Junioři
Juniorky

2. 15:00

46 km                70 km

Muži nad 70    Muži do 69
Ženy nad 50    Ženy do 39
                        
Ženy do 49

3. 17:00

70 km 105 km

Muži nad 70 Muži do 59
Ženy nad 50 Muži do 69
Muži nad 70
Ženy do 39
Ženy do 49
Ženy nad 50

 

Startovné AKŠ

Základní - 650 Kč /26 EUR/, trasa 22 km 450 Kč - přihlášení do 07.08.2020

Zvýšené – 750 /31 EUR/, trasa 22 km 550 Kč - přihlášení od 8.8.2020 platby převodem končí dnem 17.8.

Od 17.8. již převodem platit nelze, zaplatíte hotově při prezenci v pátek 21.8. nebo v sobotu 22.8.

Přihlášení AKŠ:

1) on-line prostřednictvím www.authorkralsumavy.cz - sekce AKŠ MTB => Přihlášky

od 1.12.2019 je možné se prostřednictvím internetu přihlašovat.

2) Přihlášky prostřednictvím MME – viz. naše hlavní stránka

Můžete využít výhodnou slevu, přihlásíte-li se na celou sérii. Na způsob placení se podívejte na stránky MME.

3) přihlášení na místě zaplatíte zvýšené startovné 750 Kč nebo 550 Kč při prezentaci.

Hromadné a jiné nestandardní přihlášky musí být odeslány nejpozději do 07.8.2020 na email

triatlon@sumavanet.cz

Zrušit přihlášku je možné pouze mailem nebo písemně s datem odeslání nejpozději v pátek 07.05.2020. V žádosti uveďte číslo vašeho účtu.

Storno poplatek je 300 Kč. Zrušení startu od 08.08.2020 je bez náhrady.

Startovné zaplaťte (nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku) na účet Komerční banky Klatovy,

název účtu: Triatlon klub Klatovy, č.ú. 9830810257/0100 - variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací program.

K uvedeným datům se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu – počítejte ale s tím, že banky mají na operaci třídenní lhůtu.

Ceny:

Pro prvních pět v každé kategorii poháry. V žákovských a kadetských kategoriích budou vyhlášeni nejlepší 3 závodníci.

Suvenýr:

Pamětní tričko závodu je možné samostatně objednat při vyplnění přihlášky  za cenu 150 kč.

Objednání je možné do 31.7.2020. 

 

Nezapomeňte vyplnit správnou velikost, pozdější změna není možná 

Bezpečnost:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho maratonu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy se zvláštním důrazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. v platném znění. Povinná je správně upevněná bezpečnostní přilba po celou dobu závodu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Není povoleno použití elektrokola.

Informace: obecné info tel. 608 405 002 - infolinka aktivní od dubna do září,

přihlášky a ostatní informace tel. 608 406 002

Internet: www.authorkralsumavy.cz, www.sumavanet.cz/triatlon

E-mail: triatlon@sumavanet.cz